S-META 53626/2006 (Chýnovská-Vožická), co dělat, když se stavební lobby splete…

21.8.2019 Věci se přičiněním pana senátora Mgr. Jaroslava Větrovského daly do pohybu. A ThinkTA byl 24.7. u “startovního výstřelu” v senátu. Pan starosta ing. Štěpán Pavlík ohlásil v týdeníku Táborsko dne 21.8.2019 úsilí dosáhnout podobného řešení, jako navrhl  Bc. Tomáš Spěšný. ThinkTA oceňuje tuto aktivitu a je připraven organizovat v případě potřeby občanskou podporu pro tuto smysluplnou záležitost a věří, že nový ředitel ŘSD převezme stavbu pod svá křídla co nejdříve.

09.8.2019  Takže spolek JINUDY neuspěl u Policie ČR a přeložka Chýnovská-Vožická se stavět bude. Její realizace nemění nic na tom, že je to stavba zbytečná a nekoncepční.

Optimální řešení celé situace z prosince 12/2018 od Bc. Tomáše Spěšného

10.2.2019

Přišlo nám v roce 2019 více podkladů, vybrali jsme nakonec historii stavebního povolení projektu  dle stavebního povolení S-META 53626/2006, přeložky Chýnovská -Vožická. Zde se stavební lobby skutečně spletla. Svitla ještě malá naděje, že se stavba zastaví, ale opravdu jen malá. Rozbor uděláme zejména proto, abychom dokumentovali co dělat, když k takové situaci dojde opět a jaké mají občané prostředky k zastavení takových to omylů. Rozbor bude zveřejněn po částech neb věc je poměrně obsáhlá a musí být dobře, odborně a věcně zpracována. Úvodem je nutno říci, že občanský pohled a odborný pohled se neobvykle shodují a je s podivem, že táborští zastupitelé v minulých obdobích tento pohled zcela ignorovali a za ne zcela standartních okolností předali moc do rukou krajských orgánů a tím znemožnili optimální a levnější řešení jižní a severní průmyslové zóny Tábor.

Nutno zde rovněž uvést, že v koaliční smlouvě je uveden tento bod podmiňující tuto stavbu:

  • Propojení ulic Chýnovská – Vožická: Akceptovat navržené řešení v případě dotační podpory IROP (Jihočeský kraj) a prověřit možnost zvýšení protihlukové ochrany v režii města

19.2.2019  Dopis thinkTA předsedovi vlády, ministrům, poslancům a hejtmance jihočeského kraje

25.2.2019

Podle posledních informací nebyla dotace z IROP stavbě přidělena a tudíž by mělo město Tábor iniciovat její stažení z programu staveb Jihočeského kraje. Proč se tak již neděje je celkem záhadou. Pokud tak koalice neučiní, ztratí velmi na své důvěryhodnosti. Zde by bylo dobré veřejnosti vysvětlit, zda tento bod je závazný nebo jen tak.

08.5.2019

Takže je tady květen 2019. Propojení ulic Chýnovská-Vožická má svého stavitele. Od února byly podniknuty pokusy tuto stavbu zastavit a nahradit ji realizací levnějšího severního spojení, které se musí postavit stejně je na čase udělat souhrn, pojmenovat co má být pojmenováno a zveřejnit soubor pokladů.

V týdeníku Táborsko proběhla zpráva, že spolek JINUDY hodlá iniciovat zastavení stavby právní cestou a dlužno dodat, že spolek ThinkTA se v tomto případě přidá a vyvolá právní spor, který by vedl  k zastavení provozu na této spojce i pokud se postaví z důvodů zahlcení křižovatky Zavadilská-Vožická a očekávaného velkého zvýšení provozu ve Vožické ulici a okolních ulicích (Vodňanského,Skálova a Blanická) a následně kolem nádraží od mostu přes nádraží.

Základní podkladové a analytické materiály jsou zde:

Teorie stavebního řízení 

Petice občanů proti stavbě z roku 2015

Odpověď tehdejšího starosty s mylnými argumenty

Odyssea Pirátů – nejjednodušší a nejlevnější řešení, o kterém radnice věděla

Odborná analýza řešení ČVÚT Praha vypracovaná pod vedením Doc.ing. Ludvíka Vébra, CSc Bc. Tomášem Spěšným:

Úvod

A-PRUVODNI_A_TECHNICKA_ZPRAVA

C1-SITUACE_VEDENI_VARIANT-FOTOMAPA

C2-SITUACE_VEDENI_VARIANT-UZEMNI_PLAN

C3-SITUACE_VEDENI_VARIANT

C7-MULTIKRITERIALNI_ZHODNOCENI_VARIANT

D1-SITUACE-VYSLEDNA_VARIANTA-I.DIL

D2-SITUACE-VYSLEDNA_VARIANTA-II.DIL

E-FOTODOKUMENTACE

Z uvedených materiálů je zřejmé, že stavba propojení Chýnovská-Vožická je  chybné a zastaralé řešení, nerespektující situaci a možnosti známé v roce 2018. Hodně se argumentuje, že to kraj zaplatí. Zde je nutno razantně říci, že s krajem mělo být vyjednáno severní řešení. Stavební lobby je jedno co staví. Zastupitelé měli tedy postupovat v souladu odbornými názory, které jsou v souladu s názory občanů nejen městské části Měšice, ale i obytné části Průmyslové čtvrti – budoucí doprava by se měla odehrát ve vazbě na píseckou spojku a D3 v místech , kde nejsou obytné části – čili Oddysea. 

Zde je vystoupení M. Říhy ze spolku Jinudy 16.4.2019: https://www.youtube.com/watch?v=0vaztpHPb-c&t=2s

Z celého předloženého rozboru vychází jediné. Propojení Chýnovská-Vožická je velmi hloupý projekt a vypadá to, že se staví jen proto, aby se něco stavělo. Bohužel občanská síla táboráků je téměř nulová. ThinkTA věří, že tyto materiály povedou minimálně k posílení občanské soudržnosti v záležitostech, kdy to už stavební lobby přehání. Naučíme se oponovat a zastavovat nevhodná řešení a doporučovat a prosazovat řešení s vysokou odbornou kvalitou a s účastí občanské veřejnosti a konsensu s ní.

ThinkTa využije tradici Tábora – města založeného na učení mistra Jana Husa – učení ctít pravdu a nenávidět lež. Stavba propojení Chýnovská – Vožická je zhmotnění lži a je nutno se jí postavit všemi dostupnými právními a odbornými prostředky. V případě úspěchu lze doufat v lepší budoucnost rozvoje města Tábora. V případě neúspěchu se vyvarovat chyb v postupu při budoucích stavbách, na které není ještě stavební povolení ( např. přestavba Táborské knihovny a  haly Mírák ).