Jedeme naplno …

14.5. Na senátorskou kampaň ing. Martina Kákony Ph.d. lze přispět přímo na volební účet transparentní účet 280216762/2010 nebo on line , ale i prostřednictvím ThinkTA na účet: 115-7743030237/0100. Děkujeme.

26.8.2021: Záznam předvolební mezigenerační on-line Jakub Michálek- Vladimír Šíp https://youtu.be/4vbb-jfBGM4

11.4.2021: Vytiskni si sdělení ThinkTA všem seniorům..

18.3.2021: A je to tady! V době zmatku, ekonomické deprese a mnoha politických omylů, předkládáme seniorům k důkladnému zamyšlení tento web platformy Senioři na Palubě. Podzimní volby bereme jako obrovskou příležitost vyměnit sedmilháře v politickém prostoru a dát přednost pravdomluvnosti a šanci našim dětem i vnukům a vnučkám a tím i sobě http://www.seniorinapalube.cz

17.11.2020: Nelze se tento den a v kovidové době nevyjádřit touto úvahou

23.07.2020: Výzva ke spolupráci občanů a firem Tábora a Táborska v době kovidové

18.04.2020: Zveřejňujeme průlomovou přednášku o funkci a budoucnosti Bitcoinu

12.04.2020: Velikonoční čtení farářky CČSH Kamily Magdalény Lukasové z Tábora

31.03.2020: Pravdivá celosvětová statistika COVID-19 a je nejhorší ČR

17.03.2020:  Jak si vyrobit roušku, abych nenakazil Covid-19 druhého

2019:    Vzkaz I. Bartoše je pro ThinkTA povzbuzením.