ThinkTA k funkci Táborské knihovny

ThinkTA se zajímá o funkce Městké knihovny Tábor. V červenci jsme uskutečnili první schůzku na ředitelské úrovni, kde jsme došli k závěru, že je možná spolupráce na budoucnosti knihovny ve směru k občanům. Současná platforma informačního systému je poplatná poznání z let 1993-1998. Je zde mnoho výzev. Jedna z nich je užití open-source knihovního systému, který umožňuje vývoj více směry současně a na lokální úrovni jej může rozvíjet více týmů dle potřeb dané lokality – města. Je zde velká příležitost vytvořit nezávislou netradiční občanskou IT platformu regionálního charakteru.

Nyní v lednu 2019 provádí ThinkTA analýzu názorového materiálu,  protože  české knihovnictví hledá svou novou tvář a při tomto hledání pravděpodobně dojde k “drahým omylům”, aby se nějak zdůvodnilo, jak navýšit knihovnám finanční prostředky. Hlavní cesta je , zdá se, spíše opačná. Možná, že i v Táboře se může vytratit otázka, jaké jsou současné přínosy činnosti knihovny pro táborské občany, zda náhodou neubývá čtenářů a kam je potřeba směrovat knihovny táborského typu.