O ThinkTA

ThinkTA – táborský nezávislý vědomostní a rozvojový spolek (kontejner)

Co je cílem a náplní ThinkTA.

Období od roku 1989 až doposud bylo období převážně hledáním, jak vyřešit přechod z minulého totalitní období na demokratickou platformu. Bylo to období vášnivé a období, kde morální a rozumový pohled musel na chvíli ustoupit penězům, aby se společnost mohla přerodit do nové polohy a vychovat mladou generaci, která následně dokončí nápravu chyb generací minulých.

I v Táboře jsme dospěli do bodu, kdy jakoby neumíme rozvíjet město vědomostně a možná i kulturně a z těchto důvodů většina schopných mladých lidí odejde zejména do Prahy a odtud do ciziny s tím, že se už nevrátí. To má samozřejmě vliv na to, že táborská populace neroste, ale klesá a z toho plynou všechna negativa demografického vývoje. To se pak děje jakoby patologicky ve všech důležitých městech táborského okresu: Veselí n/L, Soběslav, Bechyně a Mladá Vožice.

Od roku 1990 do současnosti jsem prošel poznáním, že budoucnost Tábora je v jeho schopnosti oslovit mladou generaci nabídkou-výzvou-poznáním, že v Táboře má smysl zakotvit a založit zde pokud možno početnou rodinu a tím město Tábor regenerovat.

V historii města Tábora se najdou vždy příklady spolků a jednotlivců, které byly takto směrovány. Ať je to vznik Střelnice, Divadla, středních škol, nedoceněná činnost Karla Dvořáka a Jiřího Fišera. Bohužel se vždy našly i trendy likvidující snahu o přímý vývoj města a nadiktovat mu polovojenský charakter.

Jsem po 28 létech od 17. listopadu 1989 přesvědčen, že mladá generace již může na život a činy svých otců a dědů pohlížet s historickým nadhledem a snadno vytřídit, co je pravda a co není.

Co tedy spolek (současný právní termín pro občanské sdružení) ThinkTA je?

  • je opřen o REVOLUCI 4.0 (1)
  • je svobodně a volně propojen na táborské střední školství (2)
  • je opřen o vůli táborských patriotů rozvíjet město k životní pohodě a žít v něm (3)
  • je volně opřen o vůli představitelů města – radnici – integrovat ThinkTA do života města jako trvale se rozvíjejíci prvek, posouvající město k prosperitě (4]

ad (1) Obsah REVOLUCE 4.0 bude popsán samostatně na těchto stránkách a je náplní ThinkTA

ad (2) Co očekáváme od středního školství: Pouze ochotu umožnit studentům poznávat problematiku R 4.0, definovat potřeby studentů, které již škola nemůže zajistit a pomoci je v ThinkTA realizovat za finančního přispění ThinkTA.

ad (3) Co očekáváme od táborských patriotů: vyjádřit vůli takový nezávislý prvek na podporu paralelního vzdělání svých dětí v Táboře mít a vytvořit organizaci, spolek či sdružení pro společné rozhodování o alokaci finanční prostředků získaných či přímo vytvořených ThinkTA

ad (4) Co očekáváme od zastupitelů Tábora: svobodně vyjádřit podporu ThinkTA a deklarovat zájem o rozvoj města tímto směrem. Pomoci vybrat důstojné místo pro ThinkTA a pomocí finančních prostředků ThinkTA toto místo získat dle právních norem koupí do jeho majetku a podílet se na jeho architektonickém záměru. Dále pak pomoci svým know-how v orientaci při získávání případných dotací pro tuto platformu. Spolupráce dle tohoto bodu není pro obě strany však nevyhnutelně nutná. V prvním období počítáme s určitým nepochopením. Ale víme, jak to řešit.

Vzhledem k vývoji české společnosti od roku 1938, je mým největším přáním, seznámit se v Táboře s lidmi – občany – kteří chtějí a mohou myslet stejným směrem a od ostatních, kteří se na věci nechtějí podílet, dostat jen věcné podněty bez duchaprázdného napadání.

Ing. Vladimír Šíp

zakládající člen ThinkTA

kontakt: info@thinkTA.cz

StanovySpolkuThinkTA

ZápisUKSČB

Bankovní účet: 115-7743030237/0100

Na tento bankovní účet je možno zasílat členské příspěvky a peněžní dary. V případě, že se rozhodnete ThinTA podpořit finančním darem, prosím uveďte do popisu platby své jméno a bydliště ve zkrácené tvaru: Např. Jan František, Tábor 1276. V případě firemního daru vám pošleme smlouvu a daňový doklad.