Bude se účetní robot jmenovat Datel nebo Eva?

Časový sled událostí v tomuto tématu

26.11.2018  Fuknční verze schvalované OASR už je tady. Je aplikována ve 2 podnicích v Táboře a opravdu úspěšně. Proběhlo setkání  31.1.2019 v Centru Univerzita.  Tady je závěrečné video https://www.facebook.com/thinktacz/videos/2240912116174253/ Robot se asi bude jmenovat Adam. Je totiž náš první a Eva se k němu nehlásí.

 

Původní slovo z 12.9.2018:

Nebude to trvat déle než do 31.3.2019. Po této době budou nabízeny integrované nebo otevřené účetní softwareové roboty – použijeme dále zkratku (OASR – Open Acounting Software Robot).

Idea je velmi jednoduchá. Přesto účetní OASR skrývá několik černých skříněk, se kterými určitě nebudou chtít jít jednotlivý autoři na open formu. ThinkTA sleduje vývoj této aplikace v podhoubí táborského sotwareového vývoje a jakmile se objeví v březnu 2019 jeho beta verze k ověření, přistoupí ThinkTA k testování.

Dříve než popíšeme schema jednoho z možných řešení, uvedeme nezbytné předpoklady pro realizaci robotizace účetních postupů:

 • Chytrá SW pokladna schopná posílat pokladní účtenky a pokladní záznamy v .XML struktuře
 • Chytrá SW fakturace schopná posílat fakturační data v .XML struktuře
 • Chytrý platební okruh rovněž v .XML
 • Výměnná, vysoce zabezpečená schránka v internetovém prostoru se zabezpečenou smlouvní definicí
 • Definiční účetní procesor začleněný do uživatelského účetního rozhraní

 

V prvním verzi řešení OASR zcela určitě dojde ke schvalované robotice. Tzn. OASR nabídne řešení a to bude na příjmové straně schváleno současným účetními popř. jinými odpovědnými pracovníky. Po ověření všech obvyklých postupů, druhá verze umožní vynechání této činnosti a přechod na plnou robotizaci tohoto procesu.

Je zřejmé, že ve druhém kole OSR nebude třeba zejména těchto účetních činností:

 • Pořizování pokladních dokladů
 • Pořizování přijatých faktur a skladových příjmů
 • Likvidace zřejmých bankovních operací

Plná aplikace OASR tedy nahradí zhruba 80 procent ručních či poloručních operací nad účetním systémem a změní postavení účetní z věčně nestíhající pořizujícího člověka na analyticko-kontrolního pracovníka.

Je taky jasné, že v podnicích majících menší objem dat, nebo hodně homogenní data, nebude těchto pracovníků třeba a analytický aparát bude převeden na současné managery nebo si jej budou provozovat sami majitelé.

Je zřejmé, že může dojít k velkému objemu úspory režijních nákladů a efektivitě řízení jednotlivým podniků z důvodů dřívější znalosti skutečného ekonomického stavu.

Otázkou je, jak se přizpůsobí sféra profitující nyní na neznalosti podnikatelů jak účtovat. Jedná se především o tyto profese

 • všeobecná účetní
 • outsourcing účetnictví
 • daňové poradenství jako takové – lze je zabudovat do OASR již předem

Co to bude znamenat pro dění ve společnosti?

 • Vznikne velký prostor na osobní vzdělávání
 • Vznikne velký prostor na osobní energeticko-ekonomický profil
 • Vznikne velký prostor na sdílenou kulturu
 • Odpadnou vynucené závislosti
 • Zavedení OASR na úrovni státu a veřejných institucích bude největší lidský problém

 

Stručné schema OASR představu následující obrázek:

 

Příklady možných strukrur OASR:

Speciální podniková struktura na úrovni EU:

 

Dobrovolná dohodnutá datová struktura pro ČR:

Struktura dat EET pokladny (c) ArrowSys: