Budoucnost energie bytových a rodinných domů

Tak tohle je politická třaskavina. Ta budoucnost je poměrně jasná. Proč v Táboře nejde dělat to co např. v Milevsku je zarážející a je to na velkou občanskou diskuzi, do které se odborně pustí ThinkTA skutečně až po volbách. EÚR nyní zjišťuje, jak je to v Táborské teplárně. Na úvod budoucí diskuze uvádíme ceny tepla v 8 patrovém panelovém domě v Milevsku milevsko1138z  , kde na byt 3+1 v 8. patře vycházejí roční náklady na otop  2533,- Kč  ročně. Cena 1 gigajoulu (Gj)  je 264,08 s DPH t.j. 218,- Kč bez DPH. Celý topný systém realizovala firma http://www.tepelna-cerpadla-acond.cz/tepelne-cerpadlo-v-panelovem-dome-v-milevsku/ . Firmu uvádím do souvislostí jen a jen proto, že má výrobu za táborskými humny.

Tak tady se to celkem za 8 měsíců upravilo. Acond to vzal v Táboře za správný konec https://www.jcted.cz/lide-v-tabore-chteli-slyset-zkusenosti-s-tepelnym-cerpadlem/ a ČEZ dodává na klíč malé a střední fotovoltaické elektrárny https://www.cez.cz/cs/sluzby-pro-zakazniky/fotovoltaika.html.

A teď malý šok: pro rok 2019 byly Bytes s.r.o. stanoveny předběžné ceny tepla ve výši:

cena za GJ          bez DPH rok 2019              s DPH          Navýšení v % bez DPH

S1/2                        568,76                               654,08                              6,4

S1                             611,36                               703,06                             10,6

S2                            620,02                              713,03                                5,7

Vše to znamená, že v Táboře je  3 – 3,27  krát dražší teplo, než je dnes možno technologicky dosáhnout. Víceméně lze jen konstatovat,  že všechna minulá zastupitelstva dovedla cenu tepla v Táboře na neobvyklou inflační spirálu a cestu bezkoncepčnosti, která nemá v Česku obdoby.

Takže lze udělat závěr: Vše je teď jen v rovině občanské inteligence zastupitelstva. Převedením problému na Bytes s.r.o., který ze 100 % vlastní město, se jaksi zastupitelstvo svým způsobem zbavilo problému Táborská teplárna. Přesto však právě Bytes disponuje možnostmi jak, postupně bytové domy převést na lokální vytápění převážně tepelným čerpadlem, neboť tato technologie neplodí žádné přímé  závislosti a poskytuje Bytes s.r.o. docela razantní odborný vývoj a perspektivu do budoucna. Při lokálním řešením odpadá problematika správy dálkových rozvodů a nutnost hromadných odstávek. Pokud v průběhu letošní jara, k tomuto problému nevydá zastupitelstvo řádný koncepční materiál, jak dostat cenu tepla v Táboře pod 500,- Kč za GJ a za jak dlouho, bude to možno považovat za neochotu věci řešit. ThinkTA doufá, že tento materiál bude koncem června 2019 k dispozici. Celá ta cesta je velmi prostá a jednoduchá. Nerealizovat ji, znamená víceméně pohrdat občany Tábora, ale i tato možnost, jak je vidět existuje…..